yumisu@yumisu.store

 ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok
NIP 9662144174
Regon 387312142

Nasz dział obsługi klienta  pracuje dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00, 

mail. yumisu@yumisu.store

Uzupełnij formularz aby wysłać zapytanie lub zgłoszenie reklamacyjne

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policyand Terms of Service apply.

YUMISU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok; i adres do doręczeń: ul. Baranowicka 23, 15-554 Białystok); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865362; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 30 000 zł; NIP: 9662144174; REGON: 387312142, adres poczty elektronicznej: yumisu@yumisu.store oraz numer telefonu kontaktowego: 32 441 26 93.