Contact
yumisu@yumisu.store

SKELBIMAI

Kaip pateikti skundą

Galite pateikti visus skundus dėl produktų arba internetinės parduotuvės:

Raštu adresu: ul. Baranowicka 23, 15-554 Balstogė;

elektronine forma el. paštu adresu: kontakt@yumisu.pl.

Skundžiamą gaminį galima išsiųsti arba grąžinti adresu: ul. Baranowicka 23, 15-554 Balstogė.

 

Ką rašyti skunde

Rekomenduojama nurodyti skundo aprašyme:

  1. informacija ir aplinkybės, susijusios su skundo dalyku, visų pirma pažeidimo ar sutarties nesilaikymo pobūdis ir data;
  2. pareikalauti sutarties atitikimo būdo arba pareiškimo dėl kainos sumažinimo, sutarties nutraukimo ar kitokio reikalavimo; ir
  3. skundo pateikėjo kontaktinę informaciją – tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą.

Pirmiau nurodyti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos skundų, pateiktų neįtraukus rekomenduojamo skundo aprašymo, veiksmingumui. Jei skundo nagrinėjimo metu skundo pateikėjas pakeičia pateiktą kontaktinę informaciją, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui.

Skundo pateikėjas prie skundo gali pridėti įrodymus (pvz., nuotraukas, dokumentus ar gaminius), susijusius su skundo dalyku.

Taip pat galime paprašyti skundo pateikėjo pateikti papildomos informacijos arba atsiųsti įrodymų (pvz., nuotraukų), jei dėl to mums bus lengviau ir greičiau išnagrinėti skundą.

 

Kada gausite atsakymą į savo skundą

Pardavėjas atsakys į skundą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo.

 

Kur rasti skundų teikimo taisykles

Atsakomybės už gaminio atitiktį sutarčiai pagrindas ir apimtis yra nustatyti visuotinai taikomuose įstatymuose, ypač 2002 m. liepos 18 d. Civiliniame kodekse, Vartotojų teisių įstatyme ir Elektroninių paslaugų teikimo įstatyme. (Įstatymų leidinys Nr. 144, punktas 1204 su pakeitimais).

Turime dviejų rūšių atsakomybę už gaminio atitiktį sutarčiai:

  • įstatyminė Pardavėjo atsakomybė – tai atsakomybė pagal įstatymą, toliau rasite išsamią informaciją apie tai, kur ji reglamentuojama, šios atsakomybės negalima netaikyti vartotojams;
  • sutartinė (pvz., garanto suteikta garantija ) – tai yra papildoma atsakomybė, taikoma, kai produktui taikoma, pvz. Garantiją gali suteikti ne Pardavėjas, o kitas subjektas (pvz., gamintojas). Išsamias taisykles dėl atsakomybės pagal garantiją rasite garantijos kortelėje arba kitoje garantijos teikimo vietoje;

Toliau rasite išsamias taisykles dėl pardavėjo atsakomybės pagal įstatymą – priklausomai nuo produkto rūšies (kilnojamasis daiktas, turinys ar skaitmeninė paslauga) ir nuo sutarties sudarymo datos (iki 2022 m. arba nuo 2023 m.):

 

Nuostatos dėl produkto – kilnojamojo daikto, kurį Klientas įsigijo pagal su Pardavėju sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, reklamacijos. Iki 31. 2022 m. gruodžio mėn.. nustatomos pagal Civilinio kodekso, galiojančio iki 2022 m. gruodžio 31 d., nuostatas, visų pirma Civilinio kodekso 556-576 straipsnius. Šiomis nuostatomis visų pirma nustatomas Pardavėjo atsakomybės Klientui pagrindas ir apimtis, jei parduotas produktas turi fizinį ar teisinį defektą (garantija). Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui prekę be defektų.

 

Produkto – kilnojamojo daikto (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais), tačiau išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuris naudojamas tik kaip skaitmeninio turinio laikmena, – kurį Klientas įsigijo pagal Su pardavėju sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis nuo 1. 2023 m. sausio mėn. nustatomos pagal sausio 1 d. galiojančio Vartotojų teisių įstatymo nuostatas. 2023 m., ypač Vartotojų teisių įstatymo 43a-43g straipsnius. Šiomis nuostatomis visų pirma nustatomas pardavėjo atsakomybės vartotojui pagrindas ir apimtis, jei produktas neatitinka pirkimo-pardavimo sutarties.

 

Produkto – skaitmeninio turinio ar paslaugos arba kilnojamojo daikto, kuris naudojamas tik kaip skaitmeninio turinio laikmena – kurį klientas įsigijo pagal Su pardavėju sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis nuo 1. 2023 m. sausio mėn. arba iki tos datos, jei toks produktas turėjo būti pristatytas arba buvo pristatytas po tos datos, nustatoma pagal Vartotojų teisių įstatymo, iš dalies pakeisto nuo 2023 m. sausio 1 d., nuostatas, ypač Vartotojų teisių įstatymo 43h-43q straipsnius. Šiomis nuostatomis visų pirma nustatomas pardavėjo atsakomybės vartotojui pagrindas ir apimtis, jei produktas neatitinka pirkimo-pardavimo sutarties.